Басты бет Қызмет Қадағалау

Қадағалау

Туралы

І-ІІІ санаттағы құрылыс және қайта құру нысандарын инженерлік-технологиялық ілесуі:
• Автомобильдік жолдарды және инженерлік құрылыстарды салуда, жөндеуде және қайта құруда инжинирингтік қызметтер.
• Техникалық сараптама және диагностика, жол-көлік кешені, азаматтық және өнеркәсіптік құрылыс нысандарының жағдайын паспортизациялау.
• Жобаларды басқару. Жол-көлік кешені және өнеркәсіптік-азаматтық құрылғылар нысандарын салуға техникалық қадағалауды жүзеге асыру.
• Ғимараттар мен құрылыстарды зерттеу. Жол –құрылыс материалдар және құрылыс технологиялар жағдайына, жол-көлік кешенгі нысандарын жөндеуге және қайта құруға ақпараттық-аналитикалық сараптама.
• Жол-құрылыс материалдары және құрылыс нысандары қауіпсіздігіне экологиялық сараптама.
• Жол-көлік кешені нысандарын салуға, жөндеуге және қайта құруға авторлық қадағалау.
• Жол-көлік кешені нысандарын салудың, жөндеудің және қайта құрудың технологиялық үдерістерін басқару саласында институттың әзірлемелеріне ғылыми ілесу.
• Жол-көлік кешенінің салынып жатқан және қайта құрылған нысандары үшін аяқталған ғылыми-зерттеу, жобалық және тәжірибелі –конструкторлық жұмыстары нәтижелерін енгізуге инженерлік ілесу.
• Прогрессивтік ғылыми-технологиялық үдерістерді өңдеуге арналған тәжірибелі учаскелерді, полигондарды және базаларды салуға инженерлік-техникалық ілесу.

Жобалар