Басты бет Қызмет Зертханалық зерттеулер

Зертханалық зерттеулер

Туралы

Зертханалық сынау және құрылыс материалдар сапасын бақылау:
• Құрылыс материалдардың физикалық-механикалық қасиеттерін анықтау, мысалы: шағылтас, қиыршық тас, құм, топырақты-құмды және шағылтас-топырақты-құмды қоспалар.
• Созылмалы және сұйық битумдардың, битумдық эмульсияның және минералды ұнтақтардың сапасын бақылау.
• Ыстық және суық асфальтты бетондардың сапасын және беткі-белсенді, химиялық және минералды қоспалардың әр түрлерін бақылау және құрамын таңдау.
• Әр түрлерді қосумен бетондық және ертінді қоспалар құрамын іріктеу.
• Жабылатын жол бетондарда өнеркәсіптің техногендік қалдықтарын пайдалану.
• Бетонның әр түрлерінің физикалық-механикалық қасиеттерін, тығыздығын, аязға төзімділігін анықтау.
• Алқаптық және зертханалық жағдайларда сынаудың бұзылмайтын және бұзылатын бетондық және темірбетондық конструкцияларында бетонның тығыздығын,біркелкілігін бақылау.
• Жол-құрылыс материалдар сапасына кіріс бақылау.
• Топырақтардың физикалық-механикалық қасиеттерін анықтау (ылғалдық, тығыздық, мықтылық, деформативтілік, отырғызғыштық, фильтрациялау коэффициенті, иілімділік, гранулометриялық құрам және т.б.).
• Жолдардың, карьералардың және резервтердің негіздеріндегі топырақтарын геотехникалық бақылау.
• Өнеркәсіптің техногендік қалдықтарымен аз мықты тас материалдарды мықты топырақтарда сынау.
• «Каздоринновация» ҒИжӨК ғылыми-зерттеу және алқаптық зертханасы ҚР стандарттарына, МЕМСТ және EN, BS, ASTM, AASHTO Халықаралық стандарттарына сәйкес физика-механикалық сипаттамаларын анықтаумен негізгі құрылыс жол материалдарына сынауды орындайды.
• «Каздоринновация» ҒИжӨК ЖШС сынаудың аталған саласындағы құзіреттілігі ҚР СТ ИСО/МЭК 17025-2007 «Сынау және калибрленген зертханасының құзіреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» талаптарына сәйкес келеді. Мемлекеттік стандартты аккредиттеу атестаты № KZ 7100000.06.09.00817.
•Зертханалар мамандары ИСО 9000-2001 сапа менеджменті жүйесімен бекітілген операциялық бақылау схемалары мен сапа бойынша басшылық рәсімдері бойынша құрылыс материалдары сапасына бақылауды орындайды.
• Алқаптық зертханалық инспекторлары, сынауды орындау және кейін зертханалық зерттеуді өткізумен сынауды таңдау үшін салынып жатқан нысандарға шығып, жол-құрылыс материалдардың сапасына кіріс бақылауды жүргізеді.
• Зертханалар персоналы өз жұмысында зертхана сапасы және сапа менеджменті жүйесі, еңбекті қорғау ережелері, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау бойынша бақылаудың белгіленген рәсімдерін ұстайды.
• Өлшем құралдарының, сынаудың және жол-құрылыс материалдар сапасын және топырақтарды бақылаудың зертханалық базасы жоғары сапасымен жұмысты және өткізілетін өлшеудің шынайылығын орындауға мүмкіндік береді.

Фотосуреттер